Poselství psů

dogs

Kdysi dávno, kdy ještě lidé žili ve spojení s přírodou, číhala v lesích nebezpečná zvířata a lovit zvěř bylo velmi namáhavé. Člověk tak uzavřel dohodu s vlkem: Uzavíráme posvátný pakt propojení dvou druhů. Já pes se zavazuji chránit tvůj domov a rodinu a pomáhat ti ulovit potravu a přijmout tě jako součást mého života. Já člověk se zavazuji o ulovenou potravu s tebou rozdělit, podělit se o můj domov a přijmout tě jako součást mého života.

Když už se pes stal psem, ale stále mu ještě kolovala v žilách divoká krev, sám souhlasil s tím, že bude po boku lidí a lidé věděli, že s ním musí zacházet s určitou úctou, protože díky jemu mají dobře ohlídané obydlí, stádo i své životy. Pokud by se ke psovi chovali zle, mohl by je opustit.

Šamani a druidové kmenů a vesnic prosili ducha všech psů, aby i nadále zůstali po boku lidí a aby dobře hlídali a lovili.

V jižní Americe dokonce věřili a dodnes věří, že pokud umře člověk a vlastní psa, musí je pochovat spolu, aby jeho duše mohla dál doprovázet duši člověka na jeho pouti. Tak silné je pouto mezi člověkem a psem.

V knize Hovory se psem se zeptali psa co potřebuje k úplnému štěstí. Odpověděl: Úkolem všech psů je přinášet lidem prostřednictvím oddanosti a věrnosti ničím nepodmíněnou lásku. Psi žijí v mnoha podobách a velikostech, aby mohli být člověku po boku za každé situace. Doprovázením lidí na nejrůznějších životních cestách mohou psi rozdávat lásku po celém světě. Pes dělá všechno proto, aby projevil lásku svému pánovi. dogs Přestože každá rasa i každý pes se věnuje různým činnostem, stále mají na mysli svůj hlavní úkol - rozdávat lásku.

Dále se tam píše: My lidé žijeme v přesvědčení, že jsme vyšlechtili různé rasy k různým účelům. Ve skutečnosti pes souhlasil s tím, že bude žít v naší blízkosti a pomáhat nám tam, kde je to potřeba. Lidé kladou důraz na ,,DĚLAT" a žijí v přesvědčení, že pes je na světě proto, aby něco dělal, ne aby byl. Omyl. Hlavním úkolem vašeho psa je být s vámi a milovat vás.